Over ons

Over IDflex

IDflex is een collectief van zzp-ers waarin verschillende typen professionals op het gebied van identity, access management en beveiliging zijn verenigd. De kracht van deze samenwerking is dat in deze samenwerkingsvorm alle associates tezamen een kenniscollectief vormen op het gebied van toegangsmanagement, beveiliging en alles wat daarmee samenhangt. In deze werkvorm heeft iedere associate een bredere kijk op en kennis van continue veranderingen in de maatschappij, wetgeving en technologische mogelijkheden. Tevens heeft iedere associate toegang tot zeer specialistische kennis binnen de maatschap.

Voor klanten garandeert deze werkvorm dat iedere associate toegang heeft tot de laatste, specifieke ontwikkelingen en inzichten op de vlakken die samenhangen met deze onderwerpen, denk hierbij aan ontwikkelingen omtrent technologie, wetgeving, politiek, gebruiksgemak. In de basis: iedere associate investeert in continue ontwikkeling van zijn kennis en kunde, specifiek voor zijn specialisme en deelt deze kennis actief met de andere associates. Het collectief stimuleert kennisdeling, ontwikkeling en ondersteuning naar iedere individuele associate. Parallel worden collectieve zaken gemanaged voor iedere associate, denk hierbij aan ondersteuning op het gebied van training, administratie, acquisitie en ontwikkelingen op juridische gebied.

Voor deelnemende professionals biedt IDflex meerwaarde omdat je onderdeel bent van een collectief waarin kennis, kunde en administratieve zaken ten behoeve van het collectief, continue worden verbeterd.

Iedere associate vertegenwoordigd professionele criteria die gesteld zijn vanuit de visie en kwaliteitsnormen die voor geheel IDflex gelden.

Associates brengen hun eigen specifieke kennis, kunde en persoonlijke eigenschappen in: denk hierbij aan rollen als projectleider, programma leider, senior beveiliger, architect, proces specialist en dergelijke.

Op het gebied van unieke eigenschappen wordt gedoeld op de persoonlijke kwaliteiten die een associate kan leveren: op sommige momenten is het wenselijk om onder tijdsdruk te komen tot een specifiek resultaat. Op andere plekken in de organisatie kan het noodzakelijk zijn om op gezette tijden over specifieke kwaliteiten te beschikken die bijdragen aan diplomatieke trajecten die over een langere periode de aandacht vragen.

IDflex beschikt over een gespreid palet aan professionals die flexibel in te zetten zijn, al naar gelang de behoefte van de klant en het primaire doel van de werkzaamheden.

Voor haar professionals biedt IDflex een platform waarbij invulling gegeven wordt aan de behoefte van iedere associate in relatie tot de ontwikkeling en ondersteuning van de professional. Zo hebben alle asociates toegang tot werkplekken, verzekeringen, kennisdeling, het netwerk wat IDflex onderhoud en meer.

  • IDnext platform